23.09.2011 - rejestracja Stowarzyszenia Krolf Polska z siedzibą  Konik Nowy 27a, 05-071 Halinów

                                  Regon: 145834112                        NIP: 822-23-41-941

                                  Konto bankowe: Nordea Bank Polska SA nr 16 1440 1387 0000 0000 1386 6783

                                  


Darmowa strona domowa na Beepworld
 
Za treść tej strony odpowiedzialny jest wyłącznie jej
autor. Osiągalny jest za pomocą tego Formularza!