Stowarzyszenie Krolf Polska

23.09.2011 - data rejestracji                     regon - 145834112                     NIP  - 822-23-41-941

                                                      konto - 49 1750 0012 0000 0000 2330 1725

 

Miejsca zawodników SKP-MDK w światowym rankingu (sklasyfikowanych 775 zawodników):

                                         2014    2015    2016

Dagmar Hankiewiczova -    635      659      391 

Tadeusz Hankiewicz      -    332      217      177

                                                               

04.09. 2013 - Burmistrz Sulejówka Pan Arkadiusz Śliwa otworzył pierwsze w Polsce pole do Krolfa.

                         Mayor Sulejowek Mr. Arkadiusz Śliwa opened the first field to Krolf in Poland. 

                         W tym dniu nastapiła oficjalna inauguracja zajęć Stowarzyszenia Krolf Polska i pierwszy                              trening.                                                                     

                        On that day, there was the official inauguration of the Association Krolf Poland and the                                     first workout.

02.05.2014 - Otwarty turniej z okazji Dnia Flagi - godz. 17.00

                        Open tournament on the occasion of Flag Day - h17.00

 

 

21.06.2014 - Reprezentacja SKP-MDK wzięła udział w Mistrzostwach Świata Par w Auning. Ostatecznie                          zajęliśmy 75 miejsce na 105 startujących par.

                       SKP-MDK representation took part in the World Championships Par in Auning . Finally, we                                  took 75 place for 105 pairs of participants.

09.08.2014 - Indywidualne Mistrzostwa Świata w Hammelev ( 471 startujacych). Wyniki zawodników                              SKP-MDK: Dagmar Hankiewiczova 431 (gry walki) i 440 (stroke play) i Tadeusz Hankiewicz                          107 (stroke play) i 125 (gry walki)

                       Individual World Championships - Hammelev (471 starters). Results players SKP-MDK:                                    Dagmar Hankiewiczova 431 (fighting game) and 440 (stroke play) and Tadeusz Hankiewicz                                107 (stroke play) and 125 (fighting)

02.05.2015 - Otwarty turniej z okazji Dnia Flagi - godz. 17.00

                       Open tournament on the occasion of Flag Day - h17.00

06.06.2015 - Mistrzostwa Świata Par w Særslev (133 pary). Drużyna SKP-MDK zajęła 128 (niestety)                                 miejsce. 

                        Par World Cup in Saerslev (133 pairs). SKP-MDK team took 128 (unfortunately) place.

08.08.2015 - Indywidualne Mistrzostwa Świata w Hviding ( 397 startujacych). Wyniki zawodników SKP-                          MDK: Tadeusz Hankiewicz 23 (stroke play) i 82 (gry walki)

                       Individual World Championships Hviding (397 starters). Results players SKP-MDK: Tadeusz                              Hankiewicz 23 (stroke play) and 82 (Fighting)

02.05.2016 - Otwarty turniej z okazji Dnia Flagi - godz. 16.00

                       Open tournament on the occasion of Flag Day - h16.00

 

04.06.2016 - Mistrzostwa Świata Par w Christiansfeld.  (149 par). Drużyna SKP-MDK zajęła 19 miejsce. 

                       Par World Cup in Christiansfeld (149 pairs). SKP-MDK team took 19 place.


 

 

 

 
 

 

 

 

                               

 

 Odwiedzającym nr

Datenschutzerklärung
Załóż darmową stronę z Beepworld.pl
 
Za treść tej strony odpowiedzialny jest wyłącznie jej
autor. Osiągalny jest za pomocą tego Formularza!